Pomoc

Zdalne wsparcie

Uruchom

Kadra 

Eksperci


Wsparcie

On-premise

Uruchom

GARy

c:\technika informatyczna


Informacje o nas

Firma GARy świadczy usługi informatyczne na terenie Płocka, Polski oraz Europy. Cechuje nas głównie potencjał wiedzy praktycznej oraz przygotowanie i zaangażowanie w realizowanych projektach. Nasze doświadczenie oprate jest o kilkunastoletnią pracę w dużych korporacjach jak również rozwój profesjonalnej technologii w małych i średnich firmach na terenie Europy. Nasi pracownicy są wyszkoleni do profesjonalnej współpracy z użytkownikami i cechuje ich umiejętność selektywnej pracy z powierzoną informacją służbową co ma istotne znaczenie dla wielu firm które cenią ochronę swoich danych. Praca dla nas stanowi nieodzowne dążenie do poprawy produktywności w firmach które świadomie dycydują się na rozwój działań informatycznych, mając na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku.    

Specjalizujemy się w:

- budowie sieci teleinformatycznych 

- wdrażaniu rozwiązań serwerowych w firmach w oparciu głównie o produkty Microsoft jak również Linux 

- programowaniu w wielu językach dostosowanych do potrzeb projektowych

- budowie systemów teletechnicznych opartych na protokołach IP , telewizji przemsyłowej, systemów kontroli dostępu oraz urządzeń automatyki przemysłowej

- projektowaniu złożonych systemów teleinformatycznych w skali małych oraz dużych przedsiębiorstw wraz z wdrożeniem użytkowników i wsparcia dla nich 

- realizacji prac analitycznych

- wydawaniu opinii dla organów państwowych w zakresie informatyki (biegły sądowy w zakresie informatyki przy Sądzie Okręgowym w Płocku) 

Zasoby firmowe

GARy technika informatyczna © 2017 All Rights Reserved    |    Prywatność